Những việc làm mới Xem tất cả

Những Việc làm HOT

Nghề hấp dẫn dành cho bạn

TNHH MTV DTH

Công Ty Tnhh Mtv  DTH:

- cho thuê, cung cấp sàn treo Gondola 

- cung cấp thiết bị an ninh trên toàn quốc: camera, chống trộm, báo cháy,... 

- Đại lý máy bay quốc tế và nội địa...

 -Chăm sóc duy trì cảnh quan. 

-Tổ chức sự kiện...

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 16/02/2023
TNHH MTV DTH

Công Ty Tnhh Mtv  DTH:

- cho thuê, cung cấp sàn treo Gondola 

- cung cấp thiết bị an ninh trên toàn quốc: camera, chống trộm, báo cháy,... 

- Đại lý máy bay quốc tế và nội địa...

 -Chăm sóc duy trì cảnh quan. 

-Tổ chức sự kiện...

Mức lương: 10 - 15 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 18/02/2023
TNHH MTV DTH

Công Ty Tnhh Mtv  DTH:

- cho thuê, cung cấp sàn treo Gondola 

- cung cấp thiết bị an ninh trên toàn quốc: camera, chống trộm, báo cháy,... 

- Đại lý máy bay quốc tế và nội địa...

 -Chăm sóc duy trì cảnh quan. 

-Tổ chức sự kiện...

Mức lương: 9 - 15 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 18/02/2023
TNHH MTV DTH

Công Ty Tnhh Mtv DTH:

- cho thuê, cung cấp sàn treo Gondola 

- cung cấp thiết bị an ninh trên toàn quốc: camera, chống trộm, báo cháy,... 

- Đại lý máy bay quốc tế và nội địa...

 -Chăm sóc duy trì cảnh quan. 

-Tổ chức sự kiện...

Mức lương: 6 - 7 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 16/02/2023
công ty TNHH MTV DTH

-Vệ sinh nhà ở,công trình.

-Chăm sóc duy trì cảnh quan.
-Tổ chức sự kiện....      

Mức lương: 6 - 8 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 07/02/2023
công ty TNHH MTV DTH

-Vệ sinh nhà ở,công trình.

-Chăm sóc duy trì cảnh quan.
-Tổ chức sự kiện....      

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 11/02/2023
công ty TNHH MTV DTH

-Vệ sinh nhà ở,công trình.

-Chăm sóc duy trì cảnh quan.
-Tổ chức sự kiện....      

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 11/02/2023
công ty TNHH MTV DTH

-Vệ sinh nhà ở,công trình.

-Chăm sóc duy trì cảnh quan.
-Tổ chức sự kiện....      

Mức lương: 8 - 15 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Hạn nộp: 15/02/2023